Updates
15 jun 2022 / Nieuws

Agressie en geweld bij huisbezoek

Gaan uw medewerkers op huisbezoek? Dit heeft ook consequenties voor de RI&E

De RI&E bestaat allereerst uit een inventarisatie van de gevaren en risico’s in de organisatie. Het benoemen en op gestructureerde wijze inventariseren van de risico’s tijdens huis- en locatie bezoeken door medewerkers gebeurt vaak nog onvoldoende zo is onze ervaring. Gelijktijdig is een gedegen RI&E geen garantie voor veilige huisbezoeken. Veilig op huisbezoek vraagt soms ook gedragsverandering en het naleven van basale werkafspraken zoals het meenemen van een mobiele telefoon, en het bijhouden van afspraken in de agenda.

Vaak is het een leidinggevende of een HRM medewerker die het voortouw neemt voor de inzet van noodalarmering voor de werkzaamheden die buiten kantoor plaatsvinden. Bij implementatie proberen we hier vervolgens aandacht voor te vragen en de verbinding te leggen met de RI&E indien dit nog niet het geval is.

Idealiter is de inzet van een noodknop het sluitstuk van een gedegen risico inventarisatie. Gelijktijdig is de realiteit dat veel organisaties tal van taken en opdrachten op hun bord hebben. Er wordt dus soms ook voor gekozen om ‘het paard rennend te beslaan’. Gelijktijdig met de uitrol van de noodknop wordt er dan ingezet op een bredere bewustwording van de ‘veiligheidshygiene’ voorafgaand aan, en tijdens het huis- of locatie bezoek.

In de praktijk blijkt dit vaak effectief uit te pakken omdat de inzet van de noodknop als een vliegwiel fungeert. Door de inzet van de Noodknop, gebruikersinteractie en periodiek contact tussen Montr en de gebruikers is er hierdoor blijvend aandacht voor de diverse aspecten van een huisbezoek als het de veiligheid van uw medewerkers betreft. Prettig voor uw medewerkers, maar ook vanuit financieel oogpunt een verstandige beslissing.

De Noodknop is uiteindelijk het sluitstuk bij het creëren van een veilige werkomgeving. Gelijktijdig heeft de Montr Noodknop en de bijbehorende dienstverlening een blijvende aanjagende rol in het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers. Door het gebruiksvriendelijke en laagdrempelige karakter van de Montr Noodknop kan deze naadloos in de dagelijkse werkzaamheden worden geïntegreerd zonder dat als een last wordt ervaren.

Gaan uw medewerkers op huis- of locatiebezoek? Zorg er dan voor dat hier in de RI&E aandacht voor is, en belangrijker zorg daarnaast ook voor goed geborgde afspraken over de wijze waarop uw medewerkers deze voorbereiden en hoe deze op een veilige wijze kunnen worden afgelegd. Als werkgever bent u hiertoe (wettelijk) verplicht. Maar gelijktijdig is de belangrijkste drijfveer veelal de wens om een goed werkgever te zijn.