Privacy

Privacy & Security

Inleiding

Sinds de start van Montr in 2015 beschouwen we privacy en security als één van de kernwaarden van onze dienstverlening. U heeft ons in het voorjaar van 2018 dan ook niet horen roepen dat we ‘GDPR proof’ waren. Want dat waren we toen al geruime tijd. De GDPR was immers voor alles een aanscherping van reeds geldende wetgeving. Op deze pagina bieden we u een beknopt overzicht van onze werkwijze en bieden we een link naar de privacyverklaring.

Uitgangspunten

Privacy betekent voor ons dat u eigendom blijft van door u gegenereerde data. Montr slaat deze data slechts zeer kortdurend op, en deelt deze op geen enkele wijze met derden. Ook niet doordat we bijvoorbeeld gebruik maken van software van derden voor bijvoorbeeld analyse doeleinden. Het tijdelijk opslaan van verwerkte data is gebonden aan het doel, maximale ondersteuning van onze gebruikers. Normaliter slaat Montr data ongeveer 3 weken op voordat alle verwerkte data definitief gewist wordt. De de Noodknop app gebruikt enkel de locatie wanneer u een alarm doet uitgaan. De app houdt dus niet continue bij waar u zich bevindt maar gebruikt de locatie enkel wanneer er een noodmelding wordt gedaan.   

Informatiebeveiliging

Onze applicaties verwerken vaak bijzondere persoonsgegevens die verlangen dat we de hoogste standaarden voor verwerking hiervan hanteren. Onze gebruikers moeten Montr ook op dit vlak 100% kunnen vertrouwen. Maar validatie van dit vertrouwen is zo mogelijk nog belangrijker en daar hebben we uitgebreide documentatie voor beschikbaar, per product beschikken we over privacy& security compliance documentatie.

Daarnaast zijn alle werkprocessen beschreven en uitgewerkt en in al deze werkprocessen is aandacht voor security en de omgang met persoonsgegevens.  

Groeimodel

Vanzelfsprekend is ons privacy beleid en omgang met security geen statisch geheel. Dit is voortdurend in ontwikkeling waarbij we ook nadrukkelijk met bestaande en nieuwe klanten op zoek zijn naar verbetering en optimalisatie.

Contact

Montr biedt enkel business to business (b2b) dienstverlening aan en heeft vooralsnog geen individuele gebruikers (personen) als klant. Mochten personen desondanks vragen hebben over eventueel verwerkte en opgeslagenpersoonsgegevens via een Montr app kunnen ze hiertoe altijd contact opnemen met Montr:

  +3170 22 11 993 / contact@montr.nl  

Let wel op dat u bij een verzoek tot inzage of vernietiging van persoonsgegevens zich van voldoende bewijs van uw identiteit dient te verstrekken zoals wij dat verzoeken. We behouden ons het recht voor om elke gebruiker toegang te weigeren als we van mening zijn dat er vragen zijn over uw identiteit.

U heeft het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een klacht in te dienen die verband houdt met onze verwerking van persoonsgegevens. Voor Nederland is deze autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens, die u kunt bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/