Privacy

Privacy & beveiliging persoonsgegevens

Er worden vandaag de dag steeds hogere eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgevens en de beveiliging hiervan. Zowel door wetgever als burgers. Publieke organisaties hebben hierin –gewild of niet- een voorbeeld functie te vervullen.

Montr hanteert dus strenge richtlijnen voor de ontwikkeling en het gebruik van haar app’s.  De volgende uitgangspunten staan hierbij centraal:

Wij verwerken de data in onze op Nederlands grondgebied gevestigde cloud voorziening. Deze voldoet aan de hoogste beveiligingsrichtlijnen (ISO 27001, IT Security Management) en met het oog op de verwerking van mogelijke medische gegevens ook aan de daarvoor geldende NEN 7510 certificeringsstandaard.

We hebben voor onze klanten een bewerkersovereenkomst gereed waarin afspraken staan beschreven hoe persoonsgevens door ons verwerkt worden.

Montr bewaart geen persoonsgegevens. Niet van de gebruikers en niet van de persoonsgegevens die in de app worden verwerkt.

In de app zelf worden geen persoonsgegevens bewaard. Na verzending worden deze direct gewist. In onze NL cloud wordt data slechts 21 dagen als back up bewaard en vervolgens definitief gewist.