Updates
19 apr 2023 / Rapportage app

Montr biedt oplossingen voor stijgende werkdruk

In een tijd waarin de vergrijzing en de stijgende werkdruk steeds meer gevolgen hebben voor werknemers, bedrijven en de economie als geheel, zijn drastische maatregelen nodig.

Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) is gerichte sturing nodig om het werk slimmer en innovatiever te organiseren rond de schaarse menskracht – https://www.ser.nl/nl/Publicaties/arbeidsmarktkrapte. Montr biedt hiervoor een doeltreffende oplossing die binnen enkele weken daadwerkelijk ingezet kan worden.

De Montr rapportage app is een webapplicatie voor mensen die rapportages en inspecties verzorgen op locatie. De app maakt het mogelijk om informatie snel en efficiënt te verzamelen en te verwerken, waardoor werknemers meer tijd overhouden voor andere taken en de werkdruk wordt verminderd.

Montr is gespecialiseerd in het efficiënt en effectief organiseren van werkprocessen, waarbij ze oog hebben voor de menselijke maat en technologie als hulpmiddel zien en niet als doel op zich. Door gebruik te maken van innovatieve applicaties, benchmarking en procesinnovatie, kan de operationele capaciteit van organisaties worden verbeterd zonder dat dit leidt tot nog meer werkdruk.

Met de Montr rapportage app kunnen werknemers eenvoudig foto’s en andere gegevens verzamelen en deze direct in de app verwerken. Hierdoor kunnen rapportages en inspecties sneller worden afgerond en kunnen bedrijven hun dienstverlening verbeteren. Het levert een aanzienlijke tijdsbesparing per rapportage op die zich direct vertaalt in een verlaging van de werkdruk.

Daarnaast biedt Montr ook de mogelijkheid om de rapportages en inspecties te analyseren en te benchmarken. Hierdoor kunnen bedrijven hun prestaties vergelijken met die van andere bedrijven en hun werkprocessen optimaliseren.

De Montr rapportage app is een voorbeeld van hoe Montr slimme en innovatieve oplossingen biedt om werkprocessen efficiënter en effectiever te maken. Door het slimmer en innovatiever organiseren van werkprocessen, kan de kwaliteit van dienstverlening worden verbeterd en kunnen bedrijven beter functioneren in een krappe arbeidsmarkt. Montr is klaar om organisaties te helpen om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.