Updates
16 jun 2022 / Nieuws

Personeelstekort? Verhoog efficiency!

Nieuwe mensen aannemen is lastig, investeer in een hogere output per medewerker

Het is tegenwoordig een bekend fenomeen bij iedere werkgever. Het aantrekken van nieuwe collega’s is bijzonder uitdagend. Hieraan liggen verschillende redenen ten grondslag, maar de belangrijkste reden is dat het aanbod van werkzoekenden snel minder wordt.

Nederland heeft in 2022 het hoogste aantal werkenden van de beroepsbevolking ter wereld blijkt uit de meest recente cijfers van de OECD. Maar er werken zoveel mensen in deeltijd hoor ik u denken. Dat is correct, Nederland kent ook één van de hoogte percentages deeltijdbanen. Het blijkt echter al jaren bijzonder uitdagend om het aantal uren dat men werkt in deeltijd te laten stijgen. Hoewel krapte op de arbeidsmarkt normaliter een tijdelijk fenomeen is geven de onderliggende variabelen als de al hoge arbeidsparticipatie, toenemende uitstroom door vergrijzing en het afnemend aantal instromers op de arbeidsmarkt reden tot blijvende zorg.

Wat dan? Eén van de belangrijkste hulpmiddelen die werkgevers nog ter beschikking hebben is het laten stijgen van de arbeidsproductiviteit. Deze arbeidsproductiviteitsgroei blijkt echter al jaren te stagneren. Hierover wordt internationaal en nationaal veel over gepubliceerd. Om verschillende redenen blijken veel bedrijven en overheden moeite te hebben om het werk efficiënter en effectiever in te richten zodat de output per medewerker weer stijgt.

Immers als uw medewerker in dezelfde tijd meer gedaan krijgt dan heeft dit effect op de noodzaak om nieuwe medewerkers aan te trekken. Maar het heeft ook een positief effect op de inkomsten voor bedrijven waardoor ze in competitieve markt kunnen blijven investeren in goed werkgeverschap. Zie hier de win-win van een hogere arbeidsproductiviteit.

Montr heeft hier de afgelopen veel ervaring mee opgedaan en flinke successen geboekt. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. De blinde vlek bij veel leidinggevende is vaak het enorme inefficiënte proces van verzamelen en verwerken van gegevens buiten kantoor. De backoffice en kantoorautomatisering is ingericht. Maar het bewerkelijke proces buiten kantoor is buiten beeld. En juist hier is nog een enorm potentieel.

Wat als uw medewerker per week 1 inspectie of onderzoek extra kan uitvoeren, 40 uur per kwartaal bespaart of dat de doorlooptijd van een aanvraag met drie weken wordt versneld? Dit zijn allemaal praktijkvoorbeelden van bedrijven en publieke organisaties die door het werken met de Montr rapportage app de arbeidsproductiviteit serieus deden stijgen zonder dat de werkdruk voor de medewerkers toenam.

Interessant gegeven is verder dat in organisatie tot 250 medewerkers de arbeidsproductiviteit de laatste jaren maar langzaam steeg. Opvallend langzamer in vergelijking met de grote bedrijven. Hier is dus nog veel mogelijk om de arbeidsproductiviteit snel te laten stijgen zo is onze ervaring.

Maar ook in de publieke sector zijn er nog veel kansen voor een snelle stijging van de arbeidsproductiviteit blijkt uit verschillende internationale onderzoeken. Ook onze ervaring is dat er hier in korte tijd veel bereikt kan worden zonder dat hiervoor nieuwe medewerkers dienen te worden aangetrokken. Meer doen met dezelfde mensen, en doorlooptijden van aanvragen met weken versnellen is eerder regel dan uitzondering.