Updates
3 aug 2021 / Nieuws

Veilig werken: kostenpost?

Kortdurende uitval, of langdurige ziekteverzuim van medewerkers is iets wat iedere werkgever wil voorkomen. Zeker als het gerelateerd is aan onveilige werksituaties

De realiteit is echter dat het voor veel werkgevers niet altijd makkelijk is een veilige werkomgeving te creëren. En daarbij is onveiligheid natuurlijk ook perceptie. Het is voor iedereen anders.

Desondanks wordt de werkgever steeds strenger beoordeeld indien er achteraf sprake blijkt te zijn van gebrek aan aandacht op de werkvloer. Daarnaast heeft onveiligheid ook een relatie met verzuim.

‘…Er gebeurt hier eigenlijk nooit iets…’

Veel gehoorde eerste reactie van leidinggevenden

In veel organisaties wordt de ‘mondige klant’ die wel eens over het randje
met schelden of andersoortige verbale agressie als onvermijdelijk onderdeel van het dagelijks werk gezien. En let wel, het uitschelden en/ of bedreigen van uw medewerkers valt onder de noemer agressie en geweld. Zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting die kan leiden tot werkstress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die op hun werk te maken hebben met agressie en geweld raken gedemotiveerd. 

De Arbeidsinspectie is glashelder over de maatregelen die een goed werkgever neemt om werknemers hiertegen te beschermen.

Ze hebben elf maatregelen benoemd die een goede werkgever neemt om zijn werknemers tegen agressie te beschermen:

 • U heeft de risico’s van agressie in kaart gebracht.
 • U heeft een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren.
 • Uw organisatie heeft een protocol tegen agressie en geweld.
 • U verzorgt goede voorlichting en training voor uw werknemers.
 • U heeft huisregels opgesteld, waaraan bezoekers en cliënten zich moeten houden.
 • U heeft afdoende organisatorische en personele maatregelen getroffen.
 • U heeft voldoende bouwkundige voorzieningen getroffen.
 • Er is een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure.
 • Er is een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident.
 • Er is een regeling, gericht op het aanpakken van de dader of daders.
 • U evalueert periodiek uw beleid en maatregelen tegen agressie en geweld.

Montr helpt organisaties om invulling te geven aan deze maatregelen. We
verzorgen alarmsystemen voor op locatie en voor uw ambulante medewerkers. Hiermee is er sprake van een passende alarmprocedure, adequate monitoring en ondersteunen we uw medewerkers bij het gebruik van en training over dergelijke hulpmiddelen.

Hierbij hebben we goed oog op de soms wat ambivalente houding van
medewerkers. Men waardeert de aandacht voor veiligheid immers zeker, maar het eigen gedrag aanpassen om een veiligere werkplek te realiseren is soms nog wat lastig. Wij hebben ondertussen ruime ervaring om ambulante teams stap voor stap meer aandacht te laten geven voor veilig werken.

Wat hierbij van doorslaggevend belang is dat de Montr Noodknop bijzonder gebruiksvriendelijk is. Deze kan naadloos geïntegreerd worden in het dagelijkse werk zonder dat deze afleidt. Het is immers weinig productief om voortdurend geconfronteerd te worden met mogelijke onveiligheid.

Nieuwsgierig geworden naar deze gebruiksvriendelijke inzet? We horen graag van u, telefonisch op 070 22 11 993 of via app@montr.nl