Updates

20 nov 2015 / Geen onderdeel van een categorie
Ondertekening manifest open standaarden

Op donderdagmiddag 19 november heeft Montr in gezelschap van verschillende andere overheidsleveranciers samen met ‘Digi commissaris’ dhr. Eenhoorn het leveranciersmanifest
open standaarden ondertekend.

Het Forum Standaardisatie beheert voor  de Nederlandse overheid de lijst met open standaarden die overheden verplicht dienen toe te passen. Veel van deze standaarden zijn onderdeel van de KING Softwarecatalogus, waar de Montr applicaties ook in zijn opgenomen.

Om deze standaarden onder de aandacht te brengen is er een nieuw leveranciersmanifest gelanceerd. Dit manifest werd 19 november a.s. tijdens het ECP jaarcongres, door de eerste ondertekenaars aangeboden aan Digicommissaris Bas Eenhoorn.

23141051862_c956b78838_k

Ondertekenaars van dit manifest verklaren dat zij:

  1. De lijst met (voor overheden) verplichte standaarden toepassen
  2. Waar mogelijk openbare en vrij toegankelijke best practices en implementatieprofielen gebruiken.
  3. Aansluiten bij de Generieke Digitale Infrastructuur van het Nationaal Beraad.

Het is de overtuiging van Montr dat juist deze open overheidsstandaarden innovatie in dienstverlening verder zullen versterken. Montr werkt al met verschillende van deze standaarden zoals StUF.