Updates

8 dec 2015 / Geen onderdeel van een categorie
Wmo fraude vragenset beschikbaar

Voor klanten van de Montr app’s hebben we een nieuwe vragenset beschikbaar gesteld. Fraude met zorggeld komt helaas veel voor. Door de nieuwe taken op het gebied van Jeugd en Wmo krijgen gemeenten er ook mee te maken. Met de invoering van de Wmo2015 is ook de bijbehorende fraudepreventie en bestrijding naar gemeenten overgeheveld.

Om onze klanten hierin zo goed mogelijk te ondersteunen hebben we in samenspraak met enkele gemeenten een vragenlijst ontwikkeld die door handhavers en sociaal rechercheurs in de dagelijkse praktijk kan worden ingezet. Medewerkers kunnen met de app switchen van controle bezoeken in het kader van de Participatiewet naar vragen inzake fraudebestrijding in het kader van de Wmo2o15. De benodigde elementen van onze app’s zoals de Informed Consent zijn hierop aangepast.

Klanten van één van de Montr app’s (Huisbezoek, Wmo of Wijkteam app) krijgen deze nieuwe vragenset kosteloos ter beschikking gesteld. Ook faciliteren we actief de kennis uitwisseling tussen gemeenten. Op dit moment lopen er verschillende (pilot) trajecten bij onze klanten in het kader van fraudepreventie en bestrijding in het kader van de Wmo en Jeugd beleidsterreinen.

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met onze directeur: Stefan Meulesteen, 06 525 24 090.