Updates

16 dec 2015 / Geen onderdeel van een categorie
Zaandam stadhuis by Arch - Eigen werk. Licensed under Publiek domein via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaandam_stadhuis
Nieuwe gebruikers Huisbezoek app

Begin december hebben wederom verschillende gemeenten besloten de Montr Huisbezoek app te gaan gebruiken.

Naast de gemeenten die de app op dit moment nog in een proefperiode aan het testen zijn hebben de gemeenten Zaanstad, Rheden en Emmen begin december besloten om de Huisbezoek app te gaan inzetten.

Voor al deze gemeenten geldt dat de Huisbezoek app goed aansluit bij hun lokale werkwijze. De app is immers zeer flexibel in te richten en kan worden ingezet voor verschillende onderzoekstrajecten. Daarnaast worden nieuwe gemeenten actief begeleid bij de uitrol van de app.

De Huisbezoek app is ook afgelopen maanden door verschillende gemeenten succesvol getoetst op privacy en informatiebeveiliging. Dit vormt een belangrijk aandachtspunt omdat (Europese) regelgeving op dit terrein steeds strenger wordt. Bijvoorbeeld met de aanstaande meldplicht datalekken (2016) en een nieuwe strenge Europese privacy verordening (2018) die ook in Nederland van kracht gaat worden.

De groep gemeenten die met de Huisbezoek werkt is het afgelopen najaar snel gegroeid. Met uitbreiding van het werkterrein (Jeugd/ Wmo) en verdere taakstelling en bezuinigingen groeit de behoefte aan instrumenten ter ondersteuning van de werkzaamheden.

Nieuwsgierig? We verzorgen graag een vrijblijvende demonstratie van de app. Neem hiervoor contact via app@montr.nl