Updates
18 dec 2015 / Geen onderdeel van een categorie

Ook Zevenaar en Drechtsteden aan de Wmo app

Recent hebben de gemeente Zevenaar en de SD Drechtsteden ervoor gekozen om vanaf januari 2016 te gaan werken met de Wmo app.

Net als veel van de bestaande klanten van de Montr apps is de belangrijkste reden hiervoor het efficiënter kunnen inrichten van de gespreksverslaglegging. In een tijd waarin er steeds meer nadruk wordt gelegd op een inhoudelijk goed gevoerd keukentafelgesprek is verslaglegging natuurlijk van cruciaal belang. Door dit meteen aan de keukentafel te doen en waar gewenst de client meteen voor akkoord te laten tekenen wordt er allereerst een stevige tijdswinst geboekt. Daarnaast wordt de snelheid in de afhandeling sterk vergroot en wordt het vervolgproces ook transparanter voor de client.

Door het laagdrempelige karakter van de inzet van de iPad aan de keukentafel kan de verslaglegging samen met client worden gedaan. Deze wordt hierdoor veel nadrukkelijker betrokken. Ook komt deze niet meer voor verrassingen te staan zoals in de papieren situatie nog wel eens het geval is doordat gespreksverslagen met enige vertraging vaak enkele weken later pas weer per post op de deurmat belanden.

Vermeldenswaardig is verder dat de SD Drechtsteden nu zowel de Wmo als de Huisbezoek app gebruikt voor haar medewerkers.