Updates

17 nov 2015 / Geen onderdeel van een categorie
GGZ Screener Wmo app gelanceerd

Afgelopen maandag 16 november is de GGZ screener voor keukentafelgesprekken gelanceerd. Deze screener maakt onderdeel uit van de Montr Wmo app en is bedoeld als hulpmiddel voor consulenten en kan worden ingezet als er achterliggende psychische problematiek wordt vermoed. De screener is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het GGZ consortium Inpreze. De inhoudelijke elementen van deze wetenschappelijk onderbouwde en daarnaast ook genormeerde vragenlijst zijn aangedragen door Interapy.

IMG_0662[2]

De client vult zelf de GGZ screener in tijdens het keukentafelgesprek en op basis van de antwoorden wordt er een eerste advies verstrekt. Uitgangspunt hierbij is natuurlijk altijd dat er bij vermoeden van achterliggende problematiek snel en gericht kan worden doorverwezen naar een inhoudelijk specialist zoals de huisarts. Groot voordeel van de inzet van GGZ screener is dat deze doorverwijzing nu veel beter onderbouwd kan plaatsvinden.

IMG_0664[2]

Doordat de vragenlijst gebasseerd is bestaande onderzoeksmethodieken sluit deze ook nauw aan op vervolgdiagnostiek die door bijvoorbeeld de huisarts of een andere professional in gang kan worden gezet. Doordat de GGZ screener is opgenomen in de Wmo app die de consulenten altijd bij zich hebben bij huisbezoeken is de verwachting dat mogelijk achterliggende psychische problematiek sneller kan worden gesignaleerd.

Op dit moment starten verschillende gemeenten met de Montr Wmo app een pilot om met deze GGZ screener in de dagelijkse praktijk te gaan werken.

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u behoefte aan aanvullende informatie? We vernemen graag. Neem hiervoor direct contact op met de directeur van Montr, Stefan Meulesteen, op 06 525 24 090.

De ontwikkeling van deze screener is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Europese Unie en de Provincie Noord Holland.

Afbeelding1 Afbeelding2