Updates
6 nov 2015 / Geen onderdeel van een categorie

SD Drechtsteden aan de Huisbezoek app

Na een uitgebreide pilot periode laat de Sociale Dienst Drechtsteden sinds november alle consulenten huisbezoeken afleggen met de Montr Huisbezoek app.

Door de voorafgaande pilot fase is duidelijk geworden op wat wijze de app in de werkprocessen kon worden geïntegreerd. Ook hebben medewerkers in eigen tempo ervaring kunnen opdoen. Hierbij ook begeleid door Montr medewerkers. Omdat het besparingspotentieel overduidelijk is, worden nu sinds november alle huisbezoeken afgelegd met de Montr Huisbezoek app. Naast een concrete efficiency winst wordt er met de inzet van de app ook een nadrukkelijke kwalitatieve impuls gegeven.

Door inzet van de app blijken de ‘lastige’ dossiers opeens de rechterlijke toets zonder problemen te doorstaan. Winst op meerdere punten dus. En dit binnen een aanzienlijk werkgebied van ongeveer 270.000 inwoners.