Updates

29 sep 2015 / Geen onderdeel van een categorie
Gouden bergen of een business case?
De inzet van ICT op de werkvloer zou altijd moeten leiden tot zowel kwalitatieve als kwantitatieve meerwaarde voor een organisatie. De praktijk leert dat dit vooraf lang niet altijd inzichtelijk te maken valt. Tijdens implementatie blijken de kosten tegen te vallen en meerwerk ligt altijd op de loer. Dan is er daarnaast nog het onderhoud en het te behalen efficiency voordeel.

Montr hanteert zodoende transparante all in tarieven. Dus geen meerwerk en andere onvoorziene kosten en verrassingen. U weet dus vooraf waar u aan toe bent.
Daarnaast hebben we met enkele van onze klanten recent een business case opgesteld die klip en klaar inzichtelijk maakt wat het besparingspotentieel is. In deze business case hebben we allereerst de kwantitatieve aspecten uitgewerkt, zoals de concrete en meetbare efficiency winst die u boekt met de inzet van onze app’s. Daarnaast brengen we ook het kwalitatieve verbeter potentieel in beeld. Denk hierbij aan het investeren in een meer uniform werkproces, integrale dossiervorming en privacy compliance.
Nieuwsgierig? Vraag de business case op via app@montr.nl