Updates
20 apr 2016 / Geen onderdeel van een categorie

Wethouders Wmo op schema

In opdracht van Montr heeft onderzoeksbureau Beleidsversnellers een onderzoek gedaan naar de informatievoorziening tijdens het keukentafelgesprek.Vrijwel alle wethouders in Nederland met de Wmo2015 in hun portefeuille zijn hiervoor benaderd. In totaal hebben 85 wethouders aan het onderzoek meegewerkt. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is dat men op schema ligt maar dat er gelijktijdig nog het nodige te doen valt. Eén van de aandachtsgebieden die uit het onderzoek naar voren komt is de verslaglegging. Die vindt nog vrijwel altijd plaats met pen en papier.

Zaken die verder opvallen in het onderzoek zijn dat de primaire informatiekanalen website en brief blijken te zijn. Er is nog relatief weinig aandacht voor social media.

De bevraagde wethouders zijn over het algemeen positief over de kwaliteit van de informatievoorziening. Zo is twee op de vijf wethouders van mening dat men hier heel succesvol mee is. Bijna 51% van de wethouders geeft aan dat men hier enigszins succesvol in is. Kernvragen over de eigen kracht van de cliënt, hulp vanuit de sociale omgeving en het schoonmaken van de woning komen (bijna) altijd aan de orde tijdens keukentafelgesprekken zo is het oordeel.

Het beeld is dus positief  maar met ruimte voor verbetering in de uitvoering. Bent u nieuwsgierig naar het complete rapport of benieuwd hoe u de kwaliteit van de gespreksverslaglegging verder kunt verbeteren? Neem hiervoor contact  met ons op: 088 033 30 68 of app@montr.nl

Onderzoeksbureau Beleidsversnellers heeft het onderzoek in opdracht van Montr uitgevoerd.