Updates
23 mrt 2016 / Geen onderdeel van een categorie

Informatievoorziening aan ‘keukentafel’ snel bijsturen

Op woensdag 23 maart heeft de Nationale Ombudsman een zeer lezenswaardig rapport uitgebracht over de soms gebrekkige informatievoorziening omtrent de eigen bijdrage in  de Wmo 2015.
Hoewel in eerste instantie enkel naar gemeenten werd gekeken blijkt uit de heldere en evenwichtige analyse dat er eerder sprake is van een systeem falen dan fouten op specifieke onderdelen.

Burgers zijn hier echter niet mee geholpen. De voorbeelden uit het rapport zijn soms zeer schrijnend. Dat blijkt wel uit onderstaande passages:

‘...Mensen klaagden er bij de Nationale ombudsman met name over dat hun gemeente hen niet of onvoldoende had geïnformeerd over de (hoogte van de) eigen bijdrage, waardoor zij, toen de factuur van het CAK op de mat viel, volledig overvallen werden door de hoogte ervan…’

‘…Met name de mensen met een hoger inkomen en gespecialiseerdere begeleiding werden verrast door forse verhogingen van de eigen bijdrage, van wel €500 à €600 per vier weken. Voorheen betaalden zij een standaard bedrag van rond de €14 per uur. Nu soms wel vijf keer zoveel. Ook de meeste gemeenten lijken overvallen te zijn door deze forse verhogingen en hebben deze specifieke groep hierover dan ook niet vooraf geïnformeerd…

‘…Veel burgers meldden de ombudsman dat in het zogenoemde keukentafelgesprek of in het toekenningsbesluit van de gemeente nauwelijks werd ingegaan op de financiële aspecten van de verzochte (maatwerk)voorziening. Terwijl deze informatie op grond van de Wmo wel moet worden verstrekt. Artikel 2.3.2, vierde lid, onder g, van de Wmo 2015 bepaalt namelijk dat het college onderzoektwelke bijdragen in de kosten de cliënt met toepassing van het bepaalde bij of krachtens artikel 2.1.4 verschuldigd zal zijn”…’

Om gemeenten te helpen de informatievoorziening tijdens het keukentafel te verbeteren heeft Montr recent enkele nieuwe vragensets aan de Wmo app toegevoegd. Door deze vragenset worden Wmo consulenten geholpen om tijdens ieder gesprek op gestructureerde wijze de eigen bijdrage ter sprake te brengen. En vervolgens duidelijk vast te leggen (gespreksverslag) wat met  client hierover is besproken en afgesproken.

Door deze slimme en flexibele aanpassing kunnen gemeenten snel inspelen op de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman om de informatievoorziening aan burgers tijdens het keukentafelgesprek verder te verbeteren.

Nieuwsgierig hoe we u hier in uw gemeente mee van dienst kunnen zijn? Neem contact met ons op via 088 – 033 30 68 of app@montr.nl

Onderstaand enkele schermvoorbeelden van oplossingen:

IMG_0069melding eigen bijdrage