Updates
30 apr 2018 / Geen onderdeel van een categorie

Nieuwe gebruikers Huisbezoek app

Vanaf 1 mei gaan ook de Friese DDFK-gemeenten handhaven met de Montr Huisbezoek app.

De handhavingsmedewerkers van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadeel en Kollumerland gaan vanaf 1 mei op pad met de Huisbezoek app van Montr. Deze gemeentelijke samenwerking bestrijkt een gebied met meer dan 55 dorpen en ongeveer 65.000 inwoners.

De reden waarom de keuze op de Montr huisbezoek app gevallen is tweeledig. Enerzijds hoopt men meer met minder te kunnen gaan doen door de rapportages en verslagen met de Huisbezoek app te verzorgen. Daarnaast is ondertussen glashelder dat het werken met de Montr Huisbezoek app ook een kwalitatieve impuls geeft. Meer uniformiteit in verslaglegging, beter dossiervorming en dus geen problemen in de bezwaar- en beroepsprocedures.

Ook de positieve ervaringen van naburige gemeenten die al langer met de Huisbezoek app werken – Groningen, Achtkarspelen, Tietjerksteradeel en de gemeente Smallingerland- waren van van belang bij de keuze voor de Montr Huisbezoek app.  De gestaag groeiende groep gemeenten die met de app werkt vormen het bewijs dat de Montr Huisbezoek app een duurzaam en doelmatig hulpmiddel is. Met de inzet hiervan kunnen gemeenten actief sturen op een efficiencyslag in het werkproces, investeren in kwaliteit van handhaving en daarnaast is men natuurlijk ook AGV compliant.

Verder is van belang dat de Huisbezoek app een bijzonder flexibel instrument is. Zo wordt deze niet enkel gebruikt voor de klassieke huisbezoeken maar ook voor afgeleide werkprocessen zoals buurtonderzoek en gesprekken op kantoor. Daarnaast wordt de Huisbezoek app steeds vaker ingezet voor verzuimcontrole, Wmo/ PGB fraudeonderzoek en BRP controle. Iedere gemeente heeft daarnaast de mogelijkheid om geheel eigen vragenlijsten in te richten die precies zijn afgestemd op de lokale werkwijze.

Kortom voldoende reden voor ook deze gemeenten om met de Huisbezoek app te gaan werken. Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u graag wat aanvullende informatie over de huisbezoek app? Laat het ons weten: 088 033 30 68, of app@montr.nl