Updates
13 mrt 2018 / Huisbezoek App

Rijswijk handhaaft met de Huisbezoek app

De gemeente Rijkwijk is gestart als nieuwe gebruiker van de Huisbezoek app.

Deze mooie gemeente in Zuid Holland was vanwege de inzet door buurgemeente Den Haag al langer bekend met de Huisbezoek app en de meerwaarde daarvan. Zodoende is recent ook hier besloten om de Huisbezoek app te gaan inzetten voor de handhavingsmedewerkers.

Ook voor de gemeente Rijswijk geldt dat door de inzet van de Montr Huisbezoek app de werkzaamheden efficienter kunnen worden uitgevoerd. De tijdswinst die door het werken met de app geboekt wordt is indrukwekkend. Dit is door verschillende gemeenten onderzocht en de tijdsbesparing per medewerker is al snel meer dan 120 uur per jaar. Dit zijn serieuze besparingen die dus altijd tot een positieve business case leiden. Inzet van een Montr app resulteert altijd in een netto kostenbesparing.

Daarnaast betekent werken met de Huisbezoek app een investering in de kwaliteit van verslaglegging. De Huisbezoek app kan voor allerhande handhavingswerkzaamheden worden ingezet. Van huisbezoek gerede grond (inclusief informed consent procedure), Fraudeonderzoek Wmo/ PGB, Verzuimcontrole, Buurtonderzoek en het verrichten van Waarnemingen.

Vanzelfsprekend voldoen alle Montr apps aan de geldende privacy & security richtlijnen. De aankomende AVG kent voor ons dus ook geen verrassingen.

Verdere informatie over de Huisbezoek app kunt u hier vinden.