Updates
22 nov 2018 / Huisbezoek App

Leiden handhaaft met Huisbezoek app

Ook de gemeente Leiden heeft ervoor gekozen te gaan handhaven met de Montr Huisbezoek app.

De gemeente Leiden heeft besloten om de Montr Huisbezoek app te gaan inzetten voor haar handhavingswerkzaamheden. Door de inzet van deze app wil men verder investeren in het hoogwaardig handhaven, het creeren van een efficienter handhavingsproces en ook haar medewerkers maximaal ondersteunen.

Door het werken met de Montr Huisbezoek app wordt er een uniform werkproces gecreerd. Daarnaast biedt het werken met de app de medewerkers ook meer houvast bij vastleggen van de bevindingen tijdens het huisbezoek. Medewerkers voelen zich bijvoorbeeld zekerder door het gebruik van de noodknop functionaliteit die in de app is geintegreerd.

De komende periode zal samen met de medewerkers een op maat toegespitste Huisbezoek applicatie ontstaan die recht doet aan de lokale werkwijze maar die gelijktijdig natuurlijk geheel past binnen de landelijke kaders. Voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de Huisbezoek applicatie werkt Montr nauw samen met de handhavingsexperts van Investiga. De functionale doorontwikkeling van de Huisbezoek applicatie wordt samen met de gemeenten die met de app werken vormgegeven. Voor en door gemeenten is hierbij het motto.