Updates
22 mrt 2017 / Huisbezoek App

Koppeling noodknop Montr app met meldkamer

Om de veiligheid van uw medewerkers te kunnen garanderen biedt Montr een aanvullende noodknop. Deze functionaliteit wordt eenvoudig in uw app geïntegreerd.

Omdat voorafgaand aan betreding van de woning of het bedrijfspand het adres al in de Montr app is ingevoerd zijn deze gegevens ook bruikbaar voor een noodmelding. De mogelijkheid en noodzaak van een noodmelding wordt vaak over het hoofd gezien Juist omdat serieuze incidenten slechts sporadisch voorkomen worden risico’s vaak weggewoven.

Het is voor u als werkgever echter heel eenvoudig hier een doeltreffende voorziening in te treffen. En ook noodzakelijk. Want naast uw wettelijke verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te bieden is langdurige uitval van medewerkers door vervelend afgelopen veiligheidsincidenten een reëel en pijnlijk risico. Dit wordt door werkgevers vaak onvoldoende onderkend.

Juist bij huis of locatie bezoeken die niet in team verband maar als individuele medewerker worden afgelegd schuilt een extra risico. Alleen is het immers niet altijd mogelijk in een bedreigende situatie een noodmelding te plaatsen. Bijvoorbeeld doordat de mobiele telefoon om wat voor reden dan ook niet bereikbaar is. Dit geldt ook voor inspecteurs of andere medewerkers die alleen ambulante werkzaamheden op locatie verrichten. Bij mensen thuis of bijvoorbeeld in het buitengebied.

Onze klanten die al met Montr apps werken voor digitale verslaglegging tijdens deze ambulante werkzaamheden hebben waar gewenst de beschikking over zo’n digitale noodknop in de app zelf. Deze kan ongezien en heel eenvoudig worden ingedrukt door de medewerker. Na indrukken van de noodknop wordt er een digitale noodmelding verzonden. In deze noodmelding staat de alarmeringscode, de naam van de medewerker, de betreffende afdeling en natuurlijk het precieze adres van de noodmelding vermeld. Daarnaast sturen we ook nog de GPS-fix (locatie) mee in de noodmelding.

De noodmelding wordt vervolgens verstuurd naar een zogenaamde ‘Particuliere Alarm Centrale’ (PAC). Deze gecertificeerde alarmcentrales ontvangen alarmsignalen van alarmsystemen van organisaties en particulieren. Zo zorgen voor een opvolging van het signaal door bijvoorbeeld surveillancewagens uit te sturen of het signaal door te geven aan hulpdiensten. Vanwege deze certificering en bijbehorende wettelijke vereisten is er slechts een klein aantal PAC’s in Nederland actief. Een aantal beveiligingsbedrijven hebben een eigen PAC.

Wilt u meer weten over deze functionaliteit, we vernemen graag: app@montr.nl / 088 033 30 68.