Updates
30 jan 2019 / Nieuws

Indiceren huishoudelijke hulp met de Sociaal Domein app

In het najaar van 2018 zijn de juridische kaders inzake de indicatie van hulp aan huis verder aangescherpt. De Sociaal Domein app blijkt hierdoor een (nog) waardevoller instrument te zijn geworden. 

Het rapport Normering van de basisvoorziening ‘schoon Huis’ van KPMG Plexus en Bureau HHM is een breed onderzoek naar een objectieve normering voor de basisvoorziening‘Schoon Huis’. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag hoeveel urenondersteuning jaarlijks gemiddeld nodig zijn om in de basisvoorziening ‘Schoon Huis’ een basishygiëne te borgen, waarbij vervuiling van het huis en gezondheidsrisico’s van bewoners worden voorkomen.

In 2018 heeft de gemeente Bronckhorst besloten deze normering en methodiek te integreren in de Montr Sociaal Domein app. Deze integratie is onder toeziend oog van Bureau HHM in het voorjaar van 2018 afgerond. Hiermee kunnen de sociaal consultenten snel en transparant aan de keukentafel de urenindicatie verzorgen.

Hierbij voorop staat natuurlijk het uitgangspunt dat dit altijd maatwerk blijft en in overeenstemming met de lokale verordeningen. Ook dit gegeven is vanaf de start meegenomen in de ontwikkeling van de applicatie. Voor iedere gemeente wordt maatwerk geboden, al dan niet in samenwerking met Bureau HHM.

Het belang van deze methodiek is recent fors toegenomen door de uitspraak eind 2018 van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in de zaken tegen de gemeenten Nijkerk en Bodegraven Reeuwijk over normtijden voor huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015. Hierin heeft de Raad geconcludeerd dat het onderzoek van Bureau HHM en KPMG naar de onderbouwing van de normtijden voor huishoudelijke hulp deugdelijk is. Als het toegepast bedrijfskundig onderzoek naar de onderbouwing van de normtijden voor huishoudelijke hulp onafhankelijk en objectief is, kan het wel breder door gemeenten worden toegepast.

Omdat een groot aantal Nederlandse gemeenten deze wijze van indiceren de afgelopen jaren niet heeft toegepast verwachten we voor 2019 meer aandacht voor deze werkwijze. Montr is hierbij graag bereid met de betreffende gemeenten het gesprek aan te gaan hoe deze nieuwe wijze van indiceren op efficiente, gebruiksvriendelijke en rechtmatige wijze kan worden vormgegeven.

Is de nieuwsgierigheid gewekt? Of wil u eens bespreken wat de precieze mogelijkheden zijn? Laat het ons weten: 070 22 11 993.