Updates
12 mei 2016 / Geen onderdeel van een categorie

Efficiënter werken bij aanpak verzekeringsfraude loont

Dat de aanpak van verzekeringsfraude loont is helder, jaarlijks worden verzekeraars voor honderden miljoenen euros opgelicht.

Recent publiceerde het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) een onderzoek waarin een nadere toelichting wordt verstrekt op het profiel van fraudeurs. Uit dit onderzoek blijkt verder dat bij de verzekering voor motorvoertuigen of die van brand, opstal of inboedel de kans het grootst is dat er gefraudeerd wordt of een poging daartoe wordt ondernomen.

Het CBV geeft hierbij verder aan dat verzekeraars dagelijks vele tientallen controle bezoeken afleggen. Uit ervaring weten we dat deze bezoeken vaak nog met pen en papier worden vastgelegd. De controleur werkt vervolgens later op kantoor zijn bevindingen verder uit.

De kosten van fraude en de handhaving hiervan worden uiteindelijk (deels) doorberekend in de premie. Het is er verzekeraars dus alles aan gelegen dit jaarlijkse fraudebedrag maar ook de kosten van de handhaving hiervan zo laag mogelijk te houden.

Door inzet van de Montr Enterprise Huisbezoek applicatie kunnen verzekeraars ook het ambulante deel van de fraudebestrijding waarbij medewerkers klanten aan huis bezoeken beter gaan benutten. Per klantbezoek levert dit een concrete tijdswinst op die afhankelijk van de precieze inrichting van het werkproces tussen de 60 en 90 minuten zal bedragen. Een niet onaanzienlijk voordeel. Want hiermee dalen de kosten van het fraude onderzoek of kunt u de fraude aanpak intensiveren door met dezelfde hoeveelheid mensen meer klanten te bezoeken.

Nieuwsgierig? Neem contact op met Montr, via app@montr.nl.

Rechtstreeks met Stefan Meulesteen, directeur, kan natuurlijk ook: 088 – 033 30 68