Updates
31 aug 2016 / Geen onderdeel van een categorie

Bijeenkomst wethouders

Op 21 september aanstaande organiseert Montr een diner pensant voor wethouders.

‘Van Silicon Valley naar Stavoren’

De betekenis van de digitale transformatie voor uw werkterrein: een slim sociaal domein

Hoewel het publiek domein nog niet uitblinkt in innovatie trekt de digitale transformatie uiteindelijk niet ongemerkt aan het gemeentehuis voorbij. Whatsapp contact met burgers, data gedreven beleid en aangescherpte privacy richtlijnen zijn actuele voorbeelden.

Tijdens dit diner pensant zullen experts u bijpraten over deze nieuwe ontwikkelingen en digitale trends aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk. Doel van de avond is om u en collega-wethouders te sterken met informatie voor ongetwijfeld verdere discussie en besluiten die in uw organisatie nog genomen gaan worden. Het tweede deel van uw zittingstermijn zal immers gericht zijn op het verder behalen van concrete resultaten.  De digitale transformatie biedt hiertoe concrete kansen. Het betreft een besloten bijeenkomst waar enkel wethouders voor zijn uitgenodigd.

Locatie

Sociëteit ‘De Vereeniging’ Utrecht, Mariaplaats 14. Zie ook: www.mammoni.nl

Datum en tijd

Woensdag 21 september, ontvangst vanaf 17:30u, aanvang 18:00u.

Sprekers

Evert Jan Mulder (voorzitter)

Meer dan 25 jaar ervaring met digitale innovatie binnen de overheid bij ondermeer VNG/ HEC/ PBLQ.  Tegenwoordig vanuit adviesbureau Redplume gericht op digitale transformatie van de overheid. Hij is zowel bekend met nationaal als EU beleid voor de digitale overheid. De laatste jaren nauw betrokken bij strategievorming rondom datagedreven innovaties.

Egbert Reijnen

Oud bestuursvoorzitter van het Leo Kannerhuis en medeoprichter van Quli. Een online zorgplatform waarbij burgers én cliënten hun zorgbehoefte kunnen delen en ‘beheren’.

Ronald Kok & André van der Meer

Ronald is een zelfbenoemd ‘dataverloskundige’ met ruime ervaring in het ontsluiten van grote datasets. André is werkzaam bij SAS waar hij overheden adviseert hoe data en business intelligence in te zetten voor effectievere sturing en besluitvorming.

Stefan Meulesteen

Directeur van Montr, een startup die slimme applicaties ontwikkelt waarmee ambtenaren sneller, efficiënter en veiliger hun gespreksverslaglegging aan de keukentafel of fraudeonderzoek kunnen verzorgen. Ruime ervaring met onder meer de digitale overheid en inrichting en ontwikkeling van open data door de overheid.

Inhoudelijk programma

Er leven bij de politiek en het publiek hoge verwachtingen over de dienstverlening in het sociaal domein. Digitale innovaties zetten namelijk steeds meer domeinen op hun kop: zie wat Uber met het taxivervoer doet, AirBnb met hotelverhuur, of Tesla met de autobranche.

In de publieke sector gaat het ervan oudsher wat minder disruptief aan toe. Toch lijkt vooral het lokaal bestuur aan de vooravond te staan van een nieuwe golf van innovaties. Onder de wervende noemer “Smart Cities” zijn diverse steden en regio’s bezig na te denken over oplossingen voor stedelijke problemen door inzet van moderne digitale technologie.
Een centrale rol bij Smart Cities speelt het vastleggen, combineren en analyseren van allerlei soorten data. Vandaar dat ook wel gesproken wordt over de datagedreven stad. Datagedreven beleid biedt natuurlijk allerlei voordelen, doordat meer inzicht in problematieken en cliënten mogelijk wordt. Tegelijkertijd brengt het ook risico’s met zich mee.  Wat te denken van “profiling” of inbreuken op de privacy?

Het sociaal domein maakt ook deel uit van de Smart City. Hoog tijd om te verkennen hoe het sociaal domein slimmer kan werken, met behulp van de moderne technologie. Daarom nodigen wij u graag uit om samen met ons op zoek te gaan naar antwoorden op drie vragen:

  1. Wat zijn Smart Cities en wat is de rol van het sociaal domein binnen deze ontwikkeling?
  2. Waar liggen de kansen voor het sociaal domein, maar ook waar liggen potentiële risico’s, vooral waar het gaat om het gebruik van persoonsgebonden data?
  3. Hoe realiseer je dit soort oplossingen, binnen de bestaande cultuur en technische infrastructuur van gemeenten?

Wij bediscussiëren deze vragen gedurende een diner pensant. Iedere gang wordt voor af gegaan door een korte introductie op het thema. Na iedere gang wordt de samenstelling van de tafel gewisseld, zodat u telkens andere gesprekspartners heeft, ter verrijking van de discussie én uw netwerk.

Doel van deze avond is om u bewust te maken van deze nieuwe ontwikkelingen en u te sterken met argumenten voor de discussie en besluiten die binnen uw organisatie gemaakt gaan worden.

Interesse in deelname?

Stuur een bericht: aanmelding@montr.nl of neem telefonisch contact op via 088 – 033 30 68