Updates
12 mei 2016 / Geen onderdeel van een categorie

Efficiency, omdat het kan

Is het digitaliseren van het ‘analoge’ werkproces van werknemers op locatie misschien wel minder ingrijpend dan gedacht?

Eerdere pogingen met laptops of web applicaties zijn wellicht uitgelopen op een (kostbare) teleurstelling. Gelijktijdig zien medewerkers wel de noodzaak maar geven ze aan de huidige analoge werkwijze toch als meest efficiënt te beoordelen. Een veel gehoord argument van uitvoerend medewerkers is daarnaast dat men geen tijd (!) heeft om zich de nieuwe werkwijze eigen te maken. En zo blijft de cirkel rond en laat u een aantoonbaar efficiency voordeel liggen.

Doordat we werken met een concrete businesscase die is afgestemd op uw werkproces is vooraf  duidelijk wat het besparingspotentieel is met bijbehorende netto opbrengst.

Dan blijft over het grootste potentiële struikelblok, de implementatie op de werkvloer. We hebben hier ondertussen ruime ervaring mee en ondersteunen onze klanten hier ook nadrukkelijk bij. We hanteren hierbij drie uitgangspunten:

1.) Uw medewerkers zien ook in dat het werk efficiënter ingericht kan worden. Hun referentie punt hierbij is dat iedereen tegenwoordig met een tablet werkt. Van de postbode tot de persoon die de energiestanden komt opnemen. Aan die logica kunnen en zullen ze zich niet onttrekken.

2.) Formeer een kopgroep van collega’s die het leuk vinden dit op te pakken. Dit worden de ambassadeurs. Zij worden ook betrokken bij de inrichting van de app zodat deze optimaal aansluit bij het werkproces. Vervolgens wordt de app stapsgewijs verspreid onder de overige collega’s.

3.) Van het management vragen we twee zaken. Dat men medewerkers ruimte en tijd geeft om te wennen aan het werken met de app en tablet. Dit kost nu eenmaal tijd. En dat men zich committeert aan het uitgangspunt dat binnen afzienbare termijn alle medewerkers met de app werken. Stuur hier actief op zodat -desnoods stapsgewijs- alle medewerkers met de app gaan werken.

Als bovenstaande uitgangspunten worden gehanteerd is onze belofte dat binnen afzienbare periode medewerkers die met de app werken zich gaan afvragen waarom ze dit niet eerder zijn gaan doen.