Updates
13 jun 2017 / Nieuws
Wikimedia Commons

Nieuwe gebruiker Toezicht app

De gemeente Bronckhorst is een nieuwe gebruiker van de Montr Toezicht app voor het ruimtelijk domein

De ontwikkelingen in het ruimtelijk domein zijn de afgelopen jaren vrijwel niet bij te houden. Dit legt een grote druk op één van de belangrijkste toezichthouders in dit domein, de gemeenten. Waar voorheen de vakgebieden milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water en natuur als aparte aandachtsvelden werden beschouwd, wordt nu het werkveld omgeving en het bijbehorende omgevingsrecht steeds vaker als een onlosmakelijk geheel gezien.

Deze veranderingen maken dat er van onder meer gemeenten veel wordt gevraagd. Nadrukkelijk meer doen met soms zelfs minder mensen. Het is dan ook logisch dat men zoekt naar efficiency in de uitvoering. De inzet van de Montr Toezicht app is dan een voor de hand liggende vervolgstap. Sneller en efficiënter werken met daarbij een hogere kwaliteit van verslaglegging.

Specifiek voor de gemeente Bronckhorst gold dat ze de komende periode een intensieve inzet op enkele beleidsterreinen voor ogen hebben. Dit vraagt veel van medewerkers. Met de inzet van de app wordt een serieuze tijdsbesparing op de verslaglegging geboekt. Deze tijdswinst kan gebruikt worden voor meer bezoeken op locatie.

Verdere backend integratie is met de Toezicht app ook mogelijk. Het vooraf inlezen van zaak gegevens en na afloop direct verzenden van inspectierapportages naar de backoffice is natuurlijk mogelijk. Meer informatie over de Toezicht app vind u hier

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Laat het ons weten. We verzorgen graag een verdere toelichting op de Toezicht app. Contactgegevens: 088 – 033 30 68 of mail app@montr.nl