Updates
18 jan 2021 / Huisbezoek App

Zelfinspectie app in de spotlight

Maandagochtend 18 januari verscheen er een aardig artikel in dagblad Trouw over de ‘zelfinspectie’ app van Montr. De kop van het artikel was wellicht wat smeuïg…

Maar de journalist schetste een goed beschreven en helder dilemma: https://www.trouw.nl/economie/de-zelfinspectie-app-zorgt-voor-empathischere-handhaving-of-meer-ontmenselijking~b1ecaf09/

Hoe zorg je bij een steeds verdere digitalisering van het contact dat de menselijk maat gewaarborgd blijft? 

Zelfinspectie

Steeds meer gemeenten en andere overheidsorganisaties willen het contact met burgers intensiveren. Geen gekke ontwikkeling, maar ook lastig want van overheden als gemeenten wordt steeds meer verwacht terwijl budgetten onder druk staan. Dat is een ontwikkeling die al langer speelt en waar Montr samen met ondermeer de GR IJsselgemeenten een oplossing voor heeft ontwikkeld waardoor het contact tussen burger en gemeente op een efficiënte wijze verbeterd wordt. 

Burgers reageren er positief op, en het is een serieuze impuls voor de dienstverlening en efficiency: waar eerst twee medewerkers een dagdeel besteedde aan één huisbezoek, kost het nu één medewerker maximaal één uur. Onze applicatie helpt dus om het contact te intensiveren, en om het werk efficiënter vorm te geven. Zo maken we Nederland weer een stukje beter. Iedereen blij, behalve de Bijstandsbond; knettergek worden ze ervan…

Overigens werd er later ook nog aandacht aan besteed op Radio1, een interessante discussie: https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/uitzendingen/2489931-2021-01-18