Updates
13 jan 2019 / Nieuws
Johan Bakker [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

Sociaal Domein app voor ‘Meitinkers’

Heerenveen heeft geen wijkteams, maar Meitinkers. Deze ‘meedenkers’ hebben alle ruimte om, door schotten heen, te doen en te regelen wat nodig is voor een inwoner met een hulpvraag. 

Voor het vastleggen van deze hulpvraag en het maken van aantekeningen tijdens dit gesprek aan huis door de Meitinkers wordt de Montr Sociaal Domein app gebruikt. Vanaf 2019 gaan de Meitinkers met de Sociaal Domein app op pad. Hier zijn we bij Montr stiekem best een beetje trots op.

Keer op keer ‘scoort’ de gemeente Heerenveen bovengemiddeld als het gaat om cliënttevredenheid over de Wmo. Vooral de Meitinkers krijgen veel lof van de mensen die bij hen om hulp en ondersteuning aankloppen. Op punten als bereikbaarheid, toegankelijkheid, meedenken, het vinden van een passende oplossing en tevredenheid over de geboden hulp en ondersteuning doet de gemeente het beter dan landelijk gemiddeld. Voor deze aanpak is ondertussen steeds meer aandacht.

Door te gaan werken met de Montr app voor het Sociaal Domein worden de Meitinkers ontlast in hun administratieve werkzaamheden en wordt er tijdswinst geboekt per huisbezoek. Daarnaast biedt de app ook een houvast in de informatie uitvraag. De Meitinkers werken immers sociaal domein breed en worden ook met uitdagende casussen geconfronteerd. Door het werken met de app houden ze het overzicht maar gaat het persoonlijk contact tijdens het gesprek niet verloren.